Blog

Urządzenia BRD aktywne i bierne – czym są?

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego są jedną z metod poprawienia bezpieczeństwa użytkowników dróg i terenów przyległych. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia, na przykład, zderzenia pojazdu z przeszkodą, urządzenia BRD zabezpieczają uczestników drogi i ograniczają negatywne skutki zdarzenia. Na drogach stosowane są różnego typu urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak się dzielą i czym się charakteryzują?

Ochrona uczestników ruchu

Urządzenia BRD są umieszczane na drodze w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu. Stosowane mogą być jednak wyłącznie elementy posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Są to, między innymi, bariery ochronne, osłony energochłonne lub konstrukcje wspierające znaki drogowe. Urządzenia tego rodzaju powinny być stosowane jako ostateczna forma ochrony w sytuacji, gdy inne środki nie są w stanie wyeliminować istniejącego zagrożenia.

Różne rodzaje urządzeń BRD

Uzyskanie poprawy bezpieczeństwa ruchu za pomocą urządzeń BRD to proces skomplikowany, który jest uzależniony od wielu czynników. Stosowane urządzenia można podzielić na bierne i aktywne. Te pierwsze używane są w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia ruchu i bezpieczeństwa na drodze. Aktywne urządzenia BRD są natomiast elementami konstrukcji, które w bezpośredni sposób oddziałują na pojazd w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia, na przykład, kolizji na drodze.

Bierne urządzenia BRD

Bierne urządzenia BRD to elementy, które nie mają bezpośredniej styczności z pojazdem na drodze. Służą do organizacji i kierowania ruchem drogowym, a także zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych. Za ich pomocą można informować użytkowników o zagrożeniach, zamknięciu drogi lub innych czynnikach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub płynność ruchu. Do tego typu urządzeń zaliczane są pionowe znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, słupki prowadzące, a także osłony zabezpieczające, w tym chroniące kierowców przed oślepieniem przez światła pojazdów jadących w przeciwnym kierunku.

Aktywne urządzenia BRD

Na drodze mogą zostać umieszczone także aktywne urządzenia BRD. Są to elementy, z którymi pojazdy wchodzą w kontakt w trakcie nieoczekiwanych zdarzeń, kolizji i wypadków. Zadaniem aktywnych urządzeń BRD jest zmniejszenie siły działającej podczas zderzenia auta z przeszkodą, a następnie zminimalizowanie następstw nieszczęśliwego zdarzenia. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy podczas wypadku obrażenia odnoszą ludzie. Aktywne urządzenia BRD to drogowe i mostowe bariery ochronne, zakończenia najazdowe i odcinki połączeniowe barier, a także osłony energochłonne oraz podpory znaków drogowych.

Montaż urządzeń BRD

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego nie mogą być montowane samowolnie przez użytkowników dróg. Decyzję o ich ustawieniu może podjąć starosta lub prezydent miasta. Celem tych działań powinno być zarządzanie ruchem zgodnie z zatwierdzoną organizacją lub zmiana ruchu w celu zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa na drodze. Dzięki temu wszyscy użytkownicy dróg mogą mieć pewność, że oznaczenia są ustawione prawidłowo, a w razie wystąpienia zagrożenia zostaną poinformowani w czytelny sposób, bez względu na to, czy poruszają się po drogach powiatowych, gminnych czy mieszczących się w ramach obszaru miasta.

Napisz komentarz