Blog

W jakich miejscach montuje się lustro drogowe?

Zadanie luster drogowych polega na zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze szczególnie w miejscach o mocno ograniczonej widoczności. Lustra U-18 ustawione w odpowiednich lokalizacjach skutecznie eliminują martwe punkty.

Zastosowanie i funkcje luster drogowych

Zgodnie z przepisami lustra drogowe są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w związku, z czym odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa.

Wyróżnić można dwa rodzaje luster:

 • lustra okrągłe U-18a o średnicy od 500 do 900 mm,
 • lustra prostokątne U-18b o wymiarach 400 × 600 mm, 600 × 800 mm, 800 × 1000 mm.

Wszystkie lustra muszą być wykonywane z materiałów odpornych na działanie czynników zewnętrznych, między innymi zmiennych warunków pogodowych. Warunki montażu lustra drogowego nie są dowolne, zawsze określają je stosowne przepisy. Aby doszło do montażu, musi zostać złożony wniosek o lustro drogowe.

Lustra drogowe umieszczane w newralgicznych miejscach (skrzyżowania, ciasne uliczki, przystanki, łuki drogi itp.) rozwiązują problem martwych punktów, co minimalizuje ryzyko wypadku lub groźnej kolizji. Lustra drogowe są pomocne również w ocenie prędkości, z jaką porusza się samochodów oraz odległości, w jakiej się znajduje. Same lustra są nie tylko pomocne w zapewnieniu kierowcom lepszej widoczności, ale również sprawiają, że kierujący autem staje się bardziej czujny i zachowuje szczególną ostrożność na drodze.

Lustro drogowe wyjazd z posesji czy poruszanie się po drogach publicznych? W obu przypadkach montaż lustra drogowego zapobiega wielu niebezpiecznym sytuacjom.

Kiedy może zostać zamontowane lustro drogowe?

Warunki montażu lustra drogowego w Polsce zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Zgodnie z przepisami, aby, takie lustra spełniały swoją funkcję, powinny być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2 m, licząc od poziomu pobocza lub chodnika. Rozporządzenie określa również wszystkie parametry techniczne, jakie powinny spełniać lustra oraz miejsca, w których powinny być umieszczane.

Warto wspomnieć o tym, że w przepisach znajduje się zapis mówiący o tym, że lustro drogowe U-18a może zostać umieszczone nie tylko w miejscu publicznym, ale również na prywatnych posesjach. W takim przypadku najczęściej umieszczane są przy wyjeździe, w calu zwiększenia widoczności w czasie wykonywania takiego manewry. Aby mieć dodatkowe zabezpieczenie w czasie wyjazdu z posesji należy złożyć wniosek o postawienie lustra drogowego w stosownej jednostce administracyjnej.
Lustra drogowe mogą być stosowane nie tylko na drogach. Równie pomocne mogą być na placach budowy (gdzie ze względu na użycie ciężkiego sprzętu ryzyko wypadku jest bardzo duże), w bardzo dużych magazynach oraz niektórych sklepach.

Choć lustro drogowe znacząco poprawia bezpieczeństwo na drogach, to jednak należy mieć świadomość tego, że nie można ustawiać go samodzielnie. Za montaż na drogach publicznych odpowiadają właściciele i użytkownicy gruntów przylegających do drogi (art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). To oni są zobowiązani do złożenia wniosku o umieszczenie w danym miejscu stwarzającym niebezpieczeństwo lustra drogowego.

Zawsze konieczne jest złożenie wniosku o lustro drogowe.

W jakiej odległości od skrzyżowań powinny być umieszczane lustra drogowe?

To jak duże lustro będzie potrzebne w danym miejscu, zależne jest od zalecanej odległości obserwacyjnej. Zgodnie z przepisami montaż lustra drogowego przedstawia się to w sposób następujący:

 • lustra o średnicy 50 cm umożliwiają obserwację z odległości ok. 18 m,
 • lustra o średnicy 60 cm (lub prostokątne o wymiarach 40 × 60 cm) umożliwiają obserwację z odległości ok. 22 m,
 • lustra o średnicy 70 cm — to możliwość obserwowania drogi w promieniu ok. 26 m,
 • lustra o średnicy 80 cm (lub wymiarach 60 × 80 cm) – to możliwość obserwowania drogi w promieniu ok. 30 m,
 • lustra o średnicy 90 cm — to możliwość obserwowania drogi w promieniu ok. 34 m,
 • lustra o średnicy 100 cm — to możliwość obserwowania drogi w promieniu ok. 38 m.

Kiedy zamiast lustra drogowego należy wybrać lustro sferyczne?

Lustro drogowe pozwala na obserwację dwóch kierunków, w przeciwieństwie do luster sferycznych, w których widoczność bywa nieco ograniczona. O ile na drogach lustra sferyczne nie znajdą swojego zastosowania, o tylu w magazynach czy dużych halach fabrycznych będą niezastąpione.
Jak dobrać lustro sferyczne? W tym przypadku należy pamiętać o tym, że::

 • lustro sferyczne 1/2 luli to możliwość obserwacji skrzyżowania składającego się z czterech punktów,
 • lustro sferyczne 1/4 kuli to możliwość obserwacji obszaru składającego się z trzech różnych punktów,
 • lustro sferyczne 1/8 kuli to idealne rozwiązanie do obserwacji martwych punktów na zakrętach o ograniczonej widoczności.

Lustro drogowe okrągłe czy prostokątne?

W wyborze luster drogowych należy pamiętać o wielu istotnych kwestiach, nie tylko tych zawiązanych z odpowiednim ich umiejscowieniem, ale również materiałem, z jakiego zostały wykonane czy kształtem.

Na drogach można spotkać lustra prostokątne i okrągłe. Warto wiedzieć, że ich zastosowanie nie może być dowolne. Lustra prostokątne sprawdzą się tam, gdzie potrzebny jest dokładny obraz, a martwy punkt występuje na niewielkim obszarze. Natomiast lustra okrągłe dają znacznie lepszą widoczność, w związku z czym powinny znaleźć się wszędzie tam, gdzie kierowca potrzebuje kontroli nad większym obszarem.

Napisz komentarz