NASZA FIRMA PRACUJE W SYSTEMIE ISO 9001:2000

Certyfikat Kultury Jakości
Wielkopolski Instytut Jakości

Świadectwo ochronne nr 16691
Słupek ostrzegawczo ochronny

Świadectwo autorskie o dokonaniu wzoru zdobniczego
Słupek ostrzegawczo ochronny

Certyfikat europejski CE
Słupek prowadzący U-1a i U-1b ZPED Oborniki

Certyfikat europejski CE
Element odblaskowy U-1c ZPED Oborniki

Opis ochrony wzoru użytkowego
Osłona antyporostowa na słupek prowadzący U-1a

Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2016-02-0177
Osłony antyporostowe na słupki drogowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Autostrada Eksploatacja S.A.
Referencje

Certyfikaty