1. Regulamin – niniejszy regulamin, regulujący zasady korzystania z serwisu
2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.zped.com.pl, za
pośrednictwem którego Użytkownicy mogą dokonywać zakupu towarów dostępnych w sklepie.
3. Sprzedawca – Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki, NIP
6060059572, Regon 300868918, e-mail: zped@zped.com.pl
4. Treści cyfrowe – pliki cyfrowe dostępne do pobrania po otrzymaniu płatności przez sklep lub treści
wirtualne do odtworzenia na stronie serwisu do których Użytkownik otrzyma dostęp po otrzymaniu
płatności przez sklep. Treści cyfrowe nie są zapisane na nośniku materialnym.
5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usług Serwisu prowadzonego pod adresem
www.zped.com.pl
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach
niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konsument-przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wpisana do
CEiDG dokonująca zakupu towarów dostępnych w sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – firma, instytucja lub osoba fizyczna dokonująca zakupu na cele zarobkowe,
zawodowe czy związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
9. Konto użytkownika – usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
pozwalająca Użytkownikowi na korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
10. Serwis – strona internetowa na której zlokalizowany jest Sklep prowadzony pod adresem
www.zped.com.pl
11. Towar – produkt lub usługa oferowane do sprzedaży w sklepie.
II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin wskazuje zasady i warunki korzystania z usług serwisu na rzecz Użytkowników
które stanowią w szczególności:
a) sprzedaż towarów, czyli produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet – usługa płatna
b) założenie i prowadzenie konta użytkownika w serwisie – usługa bezpłatna
2. Asortyment towarów oferowanych za pośrednictwem strony obejmuje elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
3. Informacje oraz opis oferowanych produktów i świadczonych usług Sklep zamieszcza przy każdym
towarze na stronie www.zped.com.pl
4. Każdy Użytkownik może się kontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej
poprzez wysłanie wiadomości na adres: zped@zped.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu
612961449
5. Dostęp do usług serwisu może być ograniczony lub niemożliwy w przypadku przeprowadzania prac
konserwacyjnych systemów informatycznych lub wystąpienia awarii niezależnych od Sprzedawcy.
Jednocześnie dopełnimy wszelkich starań, aby utrudnienia tego typu występowały możliwie jak
najrzadziej i możliwie jak najkrócej.
6. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Sklepu, Konta użytkownika należy
zgłaszać na adres mailowy zped@zped.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 612961449
7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie treści typu komentarze, oceny, recenzje, wypowiedzi, są
ich prywatnymi opiniami.
8. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Produkty fizyczne
1. Użytkownik dokonuje zamówienia na produkt lub usługę bezpośrednio na stronie Sklepu
www.zped.com.pl
2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta użytkownika które daje mu
dostęp do dodatkowych funkcji.
3. W formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz dokonuje:
a) wyboru produktu lub usługi,
b) wyboru sposobu dostawy,
c) wyboru sposobu płatności.
4. Po złożeniu zamówienia na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłana jest wiadomość z
informacją o złożonym zamówieniu.
5. Realizacja zamówienia przez Sklep następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek
stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia
następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
6. Brak zrealizowanej wpłaty przez Użytkownika w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje
anulowanie zamówienia
7. Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie
lub u dostawców sklepu.
a) częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego
zamówienia, Użytkownik jest informowany o brakach i podejmuje decyzję o częściowej
realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot pieniędzy w przypadku
dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Użytkownika. Zwrot
pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 7 dni od
anulowania zamówienia.
b) całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u
dostawców sklepu i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie
poinformowany. Zwrot pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości
maksymalnie w ciągu 7 dni od anulowania zamówienia.

8. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Użytkownika przyjdzie wiadomość z
informacją dotyczącą:
a) potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży,
9. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierającej
potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
10. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Użytkownika odpowiedniej
opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
11. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Użytkownik może
dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
12. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się ze sklepem wysyłając wiadomość na adres
e-mail zped@zped.com.pl lub telefonicznie pod numerem 612961449
13. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone
tylko w formie pisemnej za pośrednictwem za pośrednictwem maila na adres: zped@zped.com.pl

IV. Warunki płatności w sklepie internetowym i koszty dostawy

1. Ceny towarów w sklepie internetowym zostały podane w złotych polskich i zwierają należne podatki.

2. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT i wystawia faktury zawierające podatek Vat.
3. Każdy towar posiada swoją cenę i cena ta jest wiążąca w momencie złożenia przez Użytkownika
zamówienia.
4. Sklep ma prawo do:
a) zmiany ceny towarów znajdujących się w Sklepie,
b) wprowadzania nowych towarów i usuwania towarów z oferty Sklepu,
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu,
d) wprowadzania zmian w ofertach promocyjnych Sklepu.
5. Uprawnienia opisane w powyższym punkcie nie mają wpływu na ceny towarów zakupionych i
zamówionych przed wejściem w życie ofert promocyjnych lub zmienionych cen.
6. Dostępne są następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
a) płatność za pobraniem
b) płatność gotówką (przy odbiorze osobistym)
c) przelew elektroniczny – płatności obsługiwane są przez Przelewy24
d) przelew tradycyjny bankowy
e) płatność kartą kredytową/debetową
f) płatność BLIK
7. Zastrzegamy sobie możliwość zablokowania niektórych forma płatności dla wybranych produktów.
8. Zastrzegamy sobie możliwość wyłączenia formy „płatność za pobraniem” wobec Użytkowników, którzy
nie odebrali kolejno dwóch przesyłek płatnych przy odbiorze. Odblokowanie tej formy zapłaty nastąpi po
złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia z formą dokonania zapłaty przelew elektroniczny lub przelew
tradycyjny bankowy.
9. Użytkownik ponosi koszty dostawy zamówionego towaru fizycznego.
10. Po wybraniu towaru oraz pośrednika wysyłki koszyk automatycznie naliczy koszty dostawy.
11. Przy opcji osobistego odbioru towaru koszty dostawy nie występują.

V. Terminy realizacji

1. Każdy produkt w opisie zawiera przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki lub wydania
w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji „odbiór osobisty”, który wskazuje okres od przyjęcia
zamówienia do wysłania paczki ze sklepu lub do osobistego odbioru przez Użytkownika. Czas ten
wskazany jest w dniach roboczych.
2. W przypadku zamówienia kilku produktów przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą
skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi
określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Użytkownik samodzielnie dokonuje wyboru pośrednika wysyłki (kurier, poczta, paczkomaty). Każdy
pośrednik, deklaruje własny maksymalny termin dostawy wskazany w opisie.
4. Za opóźnienia lub brak dostarczenia towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem
podanym przez Użytkownika ponosi Użytkownik.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument/Konsument-przedsiębiorca mogą odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania
towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wyjątek stanowią produkty i usługi przygotowane
indywidualnie pod zamówienie Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy wykonane na specjalne
zamówienie.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłane w formie pisemnej na adres email
zped@zped.com.pl przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy uznajemy dzień
nadania oświadczenia. Oświadczenie musi być nadane przed upływem 14 dni od daty otrzymania
towaru.
2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden
sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne (nie mogą być pozbawione zawieszek,
metek). Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu lub innym
dowodem potwierdzającym zakup zwracanego towaru w naszym sklepie (np. potwierdzenie płatności za
towar, mail potwierdzający zakup towaru), z adnotacją „Zwrot”.
3. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie do sklepu, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
4. Zwrot towaru następuje na adres: Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. ul. Staszica 12, 64-600
Oborniki
5. Zwrotu płatności za towar Sklep dokonuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
otrzymania oświadczenia Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy z
zastrzeżeniem, że w tym czasie Konsument/Konsument-przedsiębiorca zwrócił towar do Sklepu. Zwrot
płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez
Konsumenta/Konsumenta-przedsiębiorcy przy zakupie, chyba, że Konsument/Konsument-
przedsiębiorca wyraźnie wskazał inną formę zwrotu płatności.
6. Konsument/Konsument-przedsiębiorca otrzymuje zwrot wszystkich poniesionych przez niego kosztów, w
tym kosztów dostarczenia towaru w wysokości najtańszego sposobu wysyłki oferowanego przez sklep.

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi towar bez wad
2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej zakupionych w Sklepie towarów, Użytkownik ma
prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie
cywilnym.
3. Reklamację należy przesłać w formie pisemnej na adres email zped@zped.com.pl lub pocztą
tradycyjną na adres Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. ul. Staszica 12, 64-600 Oborniki wraz
z podaniem informacji dotyczących rodzaju i daty wystąpienia wady.
4. Działania jakie może podjąć Użytkownik w przypadku wystąpienia wady w towaru:
a) Złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny towaru albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep bez
nadmiernych niedogodności dla Użytkownika jest w stanie wymienić wadliwy towar na towar
pozbawiony wad. Jeśli wada produktu jest nieistotna, to Użytkownik nie może odstąpić od umowy.
b) Użytkownik może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady zgodnie z
określonymi zasadami Kodeksu Cywilnego.
5. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona
przez Sklep, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Sklep stanowisku, za
pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
wykorzystywany przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami Sklepu.
6. Sprzedawca oraz Użytkownik podejmą wszelkie starania do polubownego rozwiązania wszelkich
sporów, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie negocjacji.
VIII. Konto użytkownika w systemie

1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia konta użytkownika w serwisie,
które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności sklepu takich jak: sprawdzanie
statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, na samodzielną edycję danych Użytkownika w
Koncie, a także na udział w Programie lojalnościowym
2. Rejestracja Konta w systemie może zostać dokonane również za pomocą takich serwisów jak:
Facebook, Google

3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w
Serwisie lub poprzez serwisy wskazane powyżej.
4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową,
obsługującą pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.
5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a
Sprzedawca umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i
ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Serwisu na adres e-
mail: zped@zped.com.pl swoją rezygnację, co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta
użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

IX. Warunki techniczne

1. Aby korzystać z usług Serwisu konieczne jest spełnienie określonych wymogów technicznych:
a) Aktywne konto poczty elektronicznej;
b) urządzenie połączone z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarka stron www;
c) akceptacja plików cookies włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce internetowej;
d) obsługa skryptów JavaScript włączona w używanej przez urządzenie przeglądarce
internetowej.

2. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem.

X. Dane osobowe i polityka cookies

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług
Serwisu jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji oraz na
podstawie zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka
prywatności zamieszczona w Serwisie.
3. Przy korzystaniu z Serwisu prosimy o wyrażenie zgody na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką
prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, możesz zmienić ustawienia
swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu. Informacje na temat
plików cookies wykorzystywanych w serwisie znajduje się w polityce prywatności zawartej na stronie
serwisu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży oraz umowa o świadczenie usług drogą elektronicznych zawierana jest między
Użytkownikiem a Sprzedawcą.
2. Produkty i usługi zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego jak również przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
4. W przypadku rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży, sadem właściwym jest sąd
właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
5. Podczas rozpatrywania sporów Użytkownik ma możliwość skorzystania z Platforma ODR – interaktywnej
strony internetowej stanowiąca jeden punkt dostępu dla konsumentów i Sprzedawców pragnących
pozasądowo rozwiązać spór (ODR ― Online Dispute Resolution). Za jej pośrednictwem można złożyć
skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Odbywa się to poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który
zajmie się rozwiązaniem sporu.
Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez
nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe (w Polsce jest to UOKiK).
Strona dostępna jest we wszystkich językach Unii, umożliwia też dołączanie odpowiednich dokumentów
i ich tłumaczenie. Link do platformy ODR dostępny jest pod adresem
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
7. W sytuacji, gdy Sprzedawca dokona zmian w regulaminie, zostanie on udostępniony w Serwisie w
formie jednolitej.
8. Nowy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie i obejmuje usługi świadczone przez
Serwis od dnia jego opublikowania.
Data publikacji regulaminu: 25.01.2021 r.